Редакция  Правила сайта Авторы  Проза  Поэзия  Критика  Другое Форум ТОП Комментарии Кандидаты Бездна Гостевая
novosti
Смотреть инфо »
Другое Форум
Критика

Охорона раритетних фітоценозів західної України

У зв'язку з інтенсифікацією різноманітних форм антропогенного впливу на навколишнє середовище істотно порушується природний процес розвитку фітобіоти: спостерігається подальше збіднення автохтонної флори, зменшення площ природних рослинних угруповань і спрощення їх ценотичної структури, порушується гомеостаз фітостроми. У результаті екологічної дестабілізації природного середовища знижується рівень ценотичної різноманітності рослинного покриву, порушується натуральність філоценогенезу. Тому актуальним фітосозологічним завданням сьогодення є розробка наукових основ охорони не лише раритетного фітогенофонду, але й фітоценози з метою забезпечення спонтанного розвитку фітобіоти.

На початковому етапі формування фітосозологічної концепції основну увагу було приділено охороні генофонду рідкісних і зникаючих видів рослин. Згодом екологічними дослідженнями було встановлено, що збереження таких видів найкраще можна забезпечити в природних умовах, тобто шляхом охорони рослинних угруповань, з якими вони поєднані ценотично, і природних ландшафтів, з якими вони пов'язані геохімічно. Отже, завдання охорони рослинного покриву й підтримання його природної різноманітності необхідно вирішувати в триєдиному екологічному контексті шляхом збереження фітогенофонду та територіальних природних комплексів, в яких проходив розвиток фітоценозів.

Проблема охорони рідкісних (або ж раритетних) угруповань актуальна для всієї України, але в першу чергу для тих регіонів, в яких рослинний покрив зазнав істотних антропогенних трансформацій та відрізняється ценотичною різноманітністю. На заході України до таких цікавих у ботаніко-географічному й фітоісторичному плані регіонів належать Карпати, Волино-Поділля та Західне Полісся.

Про масштаби антропогенного впливу на рослинний покрив у цих регіонах свідчать дані, які стосуються сучасного стану лісистості. Так, у гірській частині Карпат лісистість становить лише 53,5%, у передгірській та рівнинній - 20,2%, на Волино-Поділлі - 13,7%, а на Західному Поліссі - 34,4%.

Рідкісні угруповання мають значення не лише для підтримання природної ценотичної різноманітності рослинного покриву в цих регіонах, але й цікаві в ботаніко-географічному та фітоісторичному аспектах для вивчення польодовикової історії його розвитку та сучасних фітохорологічних досліджень.

Відвідавши розділ Біологія сайту Реферати безкоштовно Ви маєте змогу ознайомитись з детальним аналізом основних фітосозологічних завдань сьогодення та основних проблем охорони рослинного покриву в західній Україні.

30.08.2012
Читать комментарии (0)
Рейтинг Оценили
0

Вот проблема с этими творческими людьми: они всегда желают быть композиторами, художниками и писателями.
В результате производством труб большого диаметра занимаются бездарности. (с)Рома Воронежский

"Пииты - будьте хорошими людьми! Берегите лес и бумагу - пишите в сети!"

"Книги - это кино для умных"

"Автор умер - но критик всё ещё жив".

"Рукописи не горят - но, в основном, не тонут" (с)

КОММЕНТАРИИ

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать
 

Art magazine Проза

Сайт группировки СТАН Давление света

Веб-каталог «Культурна Україна»

Літературний клуб МАРУСЯ

Буквоид

Редакция       Реклама и сотрудничество
© Все права на произведения принадлежат их авторам.
© Nvc

Свадебные торты на заказ Киев