Редакция  Правила сайта Авторы  Проза  Поэзия  Критика  Другое Форум ТОП Комментарии Кандидаты Бездна Гостевая

Правила сайта

Изменились правила регистрации на сайте - РЕГИСТРАЦИЯ

Правила сайта:

***Укр. мова (рус. яз ниже)

***Увага: шукайте корисні посилання внизу цієї сторінки

1. Розміщуючи текст на нашому сайті ви погоджуєтесь на його безкоштовну публікацію, цитування та використання у будь-який-інший спосіб на сторінках ресурсу Публікатор.

2. Всі права на тексти, що розміщуються на сайті, належать їх авторам. Тому матеріали можуть копіюватися, публікуватися на інших ресурсах і поширюватися іншими способами тільки з обов’язковим зазначенням авторства, та (якщо це можливо) зі згоди самого автора.

3. Дозволяється ставити не більше 2 (двох) постів на день. Автори, що перебувають на сайті Публікатор менше двох місяців, мають право розміщувати тільки 1 (один) текст на день.

УВАГА: при будь-якому статусі автора сайт в перші дні може автоматично не пропускати більше ніж 1 текст.

4. Принципи роботи:

Новий юзер сайту Публікатор автоматично може виставляти тексти тільки у розділ БЕЗДНА, доки не отримає статус АВТОР. Після цього юзер може виставляти тексти у будь-який розділ сайту, а старі тексти – перевести з БЕЗДНЫ в потрібну секцію за допомогою функції редагування текстів.

Також новий юзер сайту автоматично не може голосувати за тексти.

Тексти новачків у БЕЗДНЕ можна оцінювати плюсом чи мінусом, але у загальних РЕЙТИНГАХ сайту вони участі не беруть.

Коли новачка обговорять та затвердять у розділі КАНДИДАТЫ - він стає АВТОРОМ. Подати кандидатуру юзера на розгляд може хто завгодно, навіть сам юзер (але під власним ім’ям). Заборонено вперто пропонувати в КАНДИДАТЫ одного й того самого автора кілька разів підряд – майте повагу.

5. Публікатор є практичним сайтом сучасної мережевої літератури. Так що будьте готові до критики у всіх її проявах - не факт, що ваші твори сподобаються усім. Якщо думка читачів вас не цікавить апріорі або цікавить тільки схвальна, ви маєте право (аби запобігти конфліктам) не користуватися нашим сайтом.

6. На сайті принципово заборонено вести уперті суперечки в стилі «я геній, а ви просто мене не розумієте» - це дурість та марнування часу. Якщо ми, публікаторці, не розуміємо автора, значить авторові потрібен інший сайт.

7. Заборонено розміщувати матеріали, зміст яких протиречить діючому законодавству України (розпалювання міжнаціональної, релігійної чи іншої нетерпимості, відкриті заклики до протиправних діянь).

8. Забороняється розміщувати на Головній сторінці сайту пости, що не мають відношення до літератури (для таких постів існує Форум, а для приватних розмов, обговорень тощо – Гостьова книга).

Але на Головну можна виставляти анонси фестивалів та літ-вечірок.

9. БУДЬ-ЯКІ рішення редакції не обговорюються та є правомірними.

10. Редакція не несе відповідальності за якість, достовірність та зміст матеріалів, що публікуються авторами.

11. Будь-які порушення даних "Правил..." будуть каратися (можливо– після винесення попередження) блокуванням акаунта, а пости та коментарі порушника - стиратися. Особливо впертих тролів, флудерастів та ідіотів-графоманів буде забанено.

12. Якщо ви виставляєте на сайт тексти інших авторів - пишіть про це в графі "название". Наприклад - ЧАЙКА (публікація іншого автора - Чехов А.П.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. Размещая текст на нашем сайте вы соглашаетесь на его бесплатную публикацию, цитирование и другое использование на страницах ресурса Публикатор.

2. Все права на размещаемые произведения принадлежат авторам. Поэтому материалы могут копироваться, публиковаться на других ресурсах и распространяться иными способами только с обязательным указанием авторства и, по возможности, с согласия автора.

3. Разрешается размещать не более двух постов в день. Авторы, не имеющие 2-х месячного стажа деятельности на Публикаторе, имеют право разместить только 1 (один) текст в день.

ВНИМАНИЕ: возможно, машина в первые дни не будет пропускать более 1 текста.

4. Принципы работы:

Новый юзер сайта Публикатор может выставлять тексты только в раздел БЕЗДНА, пока не получит статус АВТОР. После чего юзер сможет выставлять тексты в любой раздел сайта, а старые тексты - перевести из бездны в нужную секцию при помощи редактирования текстов.

Так же новый юзер сайта не может голосовать за тексты.

Тексты новичков в БЕЗДНЕ можно оценивать плюсом или минусом, но в общих РЕЙТИНГАХ сайта они не участвуют.

Когда новичка обсудят в разделе КАНДИДАТЫ - он станет АВТОРОМ. Подать на рассмотрение – может, кто угодно, даже автор (только от своего имени). Запрещено упрямо ставить в КАНДИДАТЫ одно и то же произведение несколько раз подряд – имейте совесть.

5. Публикатор является практическим сайтом современной литературы. Так что, будьте готовы к критике во всех её проявлениях - не факт, что ваши произведения понравятся всем. Если мнение читателей вас не интересует, вы имеете право (во избежание конфликтов) не пользоваться нашим сайтом.

6. На сайте запрещено: вести упрямый спор в стиле «я гений, а вы просто меня не понимаете» - глупость и потеря времени. Если мы, публикаторцы, не понимаем автора, значит, автору нужен другой сайт.

7. Запрещено размещать материалы, содержание которых противоречит действующему законодательству Украины (призывы к разжиганию межнациональной, религиозной и иной нетерпимости, открытые призывы к совершению противоправных деяний).

8. Также запрещается размещать на Главной странице сайта пост, не имеющий никакого отношения к литературе (для таких постов существует Форум, а для личных разговоров (и т.п.) – Гостевая книга).

На главную можно выставлять анонсы фестивалей и лит-вечеринок.

9. Любые решения редакции не обсуждаются и являются правомочными.

10. Редакция не несёт никакой ответственности за качество, достоверность и содержание публикуемых авторами материалов.

11. Любые нарушения данных "Правил..." будет наказываться (возможно – после вынесения предупреждения) блокировкой аккаунта, а посты и комментарии нарушителя - стираться. Особо упрямые тролли, флудерасты и идиоты-графоманы будут забанены.

12. Если вы выставляете на сайт тексты других авторов - пишите об это в графе "название". Например - ЧАЙКА (публикация другого автора - Чехов А.П.)

* * *

Тех-подержка и редакция живет в разделе РЕДАКЦИЯ

А вообще сборная редакция живет на страничке Дохтура Фройды. Вопросы - к нему.

* * *

полезно прочесть: --- Аматорам1 ----- Аматорам2 ----- Класика Публікатора ----- О Сидорове и литературе

* * *

ФОТО для ЮЗЕРПИКОВ

* * *

debil pic

"Суперечки в інтернеті - ніби перегони в Спецолімпіаді. Навіть якщо ти виграв, ти все одно дебіл".

Вот проблема с этими творческими людьми: они всегда желают быть композиторами, художниками и писателями.
В результате производством труб большого диаметра занимаются бездарности. (с)Рома Воронежский

"Пииты - будьте хорошими людьми! Берегите лес и бумагу - пишите в сети!"

"Книги - это кино для умных"

"Автор умер - но критик всё ещё жив".

"Рукописи не горят - но, в основном, не тонут" (с)

 

Art magazine Проза

Сайт группировки СТАН Давление света

Веб-каталог «Культурна Україна»

Літературний клуб МАРУСЯ

Буквоид

Редакция       Реклама и сотрудничество
© Все права на произведения принадлежат их авторам.
© Nvc

Свадебные торты на заказ Киев